7 ĐẶC TRƯNG CỦA NGƯỜI CÓ VẬN KHÍ LỚN| Thắp lửa yêu thương

Người xưa có câu: “Gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận”. Điều này đối với nhân sinh trên đời mà nói, một người vận khí có tốt hay không, có phúc khí hay không, phần lớn sẽ được quyết định bởi cách tu tâm dưỡng tính của bản thân người đó.
Muốn là một người hạnh phúc, may mắn, có phúc khí hãy bắt đầu từ cách cải biến tâm của mình, dưỡng thành 7 loại thói quen sau đây.

Bình luận

Tính năng bình luận đã bị tắt.